Benchmark.social

2017-01-02T12:25:11+00:00

benchmark.social Wat was de aanleiding? Dit concept is gestart als 'kaartspel' door Promote Your Network (één van de founders van InnoLinQ) om het MKB inzichten te geven over de mogelijkheden van social media. Door specifieke vragen te stellen via dit kaartspel ontdekten bedrijven dat er heel veel te winnen viel [...]