Skiën.nl 2017-01-02T12:27:43+00:00

Skiën.nl

logo-full

Wat was de aanleiding?
Onze visie op wintersport is dat het vooral fun moet zijn! Bovendien is het een feit dat men een relatief korte periode van het jaar op wintersport gaat. Deze combinatie heeft geleid tot het idee om een andere invulling te geven aan een online platform dan de huidige aanbieders dat doen. Ons platform is gericht op fun en interessegebieden van wintersporters.

Wat was de aanpak?
Het idee is met behulp van kwantitatief online onderzoek gestaafd en verrijkt. Op basis van dit onderzoek en de eigen visie op de online- en wintersportbranche is er een onderscheidend concept uitgewerkt. Vervolgens is er een functioneel design en plan van eisen opgesteld waarmee het online concept is gerealiseerd. Parallel zijn de processen, rollen, taken en verantwoordelijken in kaart gebracht en is hier invulling aangegeven.

Wat is het resultaat (tot nu toe)?
Het online wintersportplatform, wat staat voor “Het leukste wintersportplatform van Nederland”, is sinds oktober 2016 up-and-running en vanaf die tijd nemen alle belangrijke kpi’s wekelijks toe (website traffic, de fans/volgers van de social media accounts, nieuwsbrieflezers en bereik en verkopen voor partners en adverteerders). Het fundament voor een groter succes staat!

Ga hier naar Skien.nl