Benchmark.social 2017-01-02T12:25:11+00:00

benchmark.social

Wat was de aanleiding?
Dit concept is gestart als ‘kaartspel’ door Promote Your Network (één van de founders van InnoLinQ) om het MKB inzichten te geven over de mogelijkheden van social media. Door specifieke vragen te stellen via dit kaartspel ontdekten bedrijven dat er heel veel te winnen viel en kwalificeerde zij zichzelf als doelgroep.

Wat was de aanpak?
Het kaartspel was een groot succes. Echter, was het een nadeel dat er altijd een persoonlijke afspraak nodig was (tijdrovend). Daarom hebben wij de vragenlijst  geactualiseerd, wegingsfactoren toegevoegd en vervolgens gedigitaliseerd en aangeboden via een online tool met de naam; AnalyseSocialMedia.nl. En als het bij ons werkt, dan werkt het natuurlijk ook bij andere bedrijven. Zodoende is Benchmark.Social ontwikkeld en bieden daarmee de infrastructuur om vragenlijst snel en efficiënt te ontwikkelen.

Wat is het resultaat (tot nu toe)?
Voor Kickstart Your Social Media levert het al sinds 2015 tientallen leads per jaar op van bedrijven die zelf hebben besloten om klant te worden.

Na het kiezen van de domeinnaam (Benchmark.social) hebben wij diverse eigen benchmarks opgezet op een subdomein:

Test zelf of het zin heeft om voor jouw eigen organisatie een benchmark af te nemen: online test

Update: Vanaf 2017 zijn de eerste commerciële benchmarks voor o.a. KPN en een advocatenkantoor online te vinden.